16:21

1402/03/15

آرشیو
اخبار دسته بندی: دبیرستان شبانه روزی فاطمیه
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه همایش پیشگیری از سو رفتار با کودکان به منا سبت هفته پیشگیری از اسیب های اجتماعی در دبیرستان شبانه روزی فاطمیه با هدف پیشگیری اولیه ازکودک ازاری به همت اداره بهزیستی شهرستان املش برگزار شد.          

اخبار مهم