11:15

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: داپزشکی
به خبرنگار رانکوه نیوز؛ دکتر فلاح دوست رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان املش در جلسه ستاد کنترل ومبارزه با بیماری مشترک انسان ودام با بیان اینکه بیش از 50 درصد از بیماری های عفونی، بین انسان ودام مشترک می باشد افزود بدلیل وجود گرمای هوا و افزایش فعالیت کنه ها

اخبار مهم