20:30

1402/07/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: دامداران
مجتبی آل نبی صبح امروز در حاشیه مراسم تجلیل از دامداران شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:: شرکت تعاونی دامداران  املش با سه هزارو چهارصدو پنجاه و شش عضو در طول یکماه ۵۰۰ تن شیر تولید می کند. وی افزود: این تعاونی باکیفیت ترین شیر
مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: 280 میلیون ریال بسته حمایتی به حساب 500 دامدار فعال عضو شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش واریز شد.   مجتبی آل نبی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت؛  برای اولین بار در سال جاری با هدف حمایت از دامداران
مدیر عامل جدید شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان املش بیش از سه هزار تن شیر تولید کرده اند.   مجتبی آل نبی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: 1500 دامدار فعال عضو این شرکت تعاونی ساکن در روستاهای جلگه ای و
مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان املش بیش از دو هزار تن شیر تولید کرده اند.       به گزارش خبرنگار صبح رانکوه احسان خبازکار مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: 1500 دامدار فعال عضو این شرکت تعاونی ساکن
دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان املش بیش از 2 هزار تن شیر تولید کرده اند.   به گزارش صبح رانکوه، مدیرعامل تعاونی دامداران املش گفت : هزارو 500 دامدار فعال عضو این تعاونی 2هزار و631 تن شیر به ارزش 31 میلیارد و395 میلیون ریال در 6 ماه گذشته تولید
دامداران عضوتعاونی دامداران شهرستان املش بیش از1800تن شیردرسال جاری تولیدنموده اند.     پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: مدیرعامل تعاونی دامداران شهرستان املش گفت:  ازمجموع3456دامدارعضواین تعاونی 1500دامدارفعال درزمینه تولیدشی ازسال جاری تاکنون1822تن شیرمازادبرنیازخویش رادرسال جاری به ارزش23میلیاردو377میلیون ریال به 9مرکزخریدفرعی واصلی این تعاونی عرضه کرده اند. خبازکارافزود: دراین مدت2850تن
  بیش ازیک میلیاردریال یارانه شیربه حساب بانکی دامداران عضوتعاونی دامداران شهرستان املش واریز شد.  به گزارش خبرنگا صبح رانکوه مدیر عامل تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: دامداران شهرستان املش یک میلیاردو428میلیون ریال یارانه شیرماه بهمن واسفندگذشته به حساب بانکی750دامدارفعال عضواین تعاونی درهفته گذشته واریزشد. احسان خبازکارافزود: به ازاءهرکیلوگرم

اخبار مهم