دارمجازات - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
قاتل ۴۴ ساله رودسری در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

قاتل ۴۴ ساله رودسری در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شد

یک محکوم مرتکب به جرم قتل عمد در زندان مرکزی شهر رشت به دار مجازات آویخته شد.     به گزارش صبح رانکوه ،یک محکوم مرتکب به جرم قتل عمد در زندان مرکزی شهر رشت به دار مجازات آویخته شد. edamمحکوم به آقای م .م ۴۴ ساله فرزند سید غنی اهل شهرستان رودسر به جرم […]