17:35

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: دادگستری
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: قرار بود یک مجموعه اقامتی گردشگری در ۲۰ سال پیش مشترکا توسط میراث فرهنگی و شهرداری احداث شود که بخشی از کارها و بناها انجام شده ولی بعد از دو دهه در کش و قوس‌ عدم بهره برداری قرار دارد.

اخبار مهم