05:26

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: دادستان املش
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، سید حسن رضوی در بین الصلاتین خطبه های نماز عبادی -سیاسی  جمعه املش ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی داشت یادو خاطره شهید بهشتی و یارانش به گزارش عملکرد دادگستری شهرستان املش پرداخت و گفت: دادگستری شهرستان املش دارای 7 قاضی و 41
اختصاصی / هدف شوراها و دهیاری ها ٬ کوچک کردن دولت و واگذاری امور به مدیران محلی است.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه جنت رستمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان املش در همایش دهیاران شهرستان املش با تسلیت اغاز ماه محرم در خصوص وظایف دهیاران گفت :

اخبار مهم