09:32

1402/09/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: خیر نیکوکار املشی
به گزارش  خبرنگار رانکوه نیوز،خیر نیکوکار املشی دکتر صادق محبوبی دو عدد بین ۱۱۰۰ لیتری جهت دپوی پسماندهای شیمیایی، دارویی و سایتوتوکسیک به ارزش چهل و دو میلیون ریال، خریداری و به بیمارستان نیکوکار املش اهدا کرد. این اقدام خداپسندانه ی خیر گرانقدر در راستای مدیریت پسماندهای خطرناک و

اخبار مهم