خیام - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
به یاد بزرگ مردان ادب پارسی خیام بود و نمودش یکی است ۱۲ مرداد ۱۳۹۳

به یاد بزرگ مردان ادب پارسی خیام بود و نمودش یکی است

خیام نمودار یگانگی ظاهر و باطن، حقیقت و مجاز، ایمان و کفر و همه­ دوگانگی­های ازلی و ابدی روان انسان است و چنین شخصیتی که در وجود وی همه­ تضادها به وحدت رسیده­ اند، بیش از تمام عارفان رسمی، عرفان را نمایندگی خواهد کرد.  به گزارس صبح رانکوه، خیام، داناترین دانشمند روزگار خود بوده است […]