16:19

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: خیابان شریعتی
دقایقی پیش شخصی که بر اساس شنیده ها از وی بعنوان نگهبان پاساژ کویتی رشت نامبرده می شود در کوچه جنب پاساژ کویتی خیابان شریعتی رشت دچار…       به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه، دقایقی پیش شخصی که بر اساس شنیده ها از وی بعنوان نگهبان

اخبار مهم