06:18

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: خوشنویسان
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ در ابتدای جلسه سید عباس موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خوش آمد گویی به این هنرمندان برجسته خوشنویسی را بعنوان یکی از مضامین بسیار روح نواز انسانی دانستند و اینکه هنرمند خوشنویس با هنر خود می تواند به خلق اثری

اخبار مهم