خواهرخواندگی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
ایمان رنجکش/ این خواهران غریب! ۰۹ خرداد ۱۳۹۵

ایمان رنجکش/ این خواهران غریب!

یادداشت  زیر با عنوان این خواهران غریب به قلم ایمان رنجکش در ارتباط با موضوع خواهرخواندگی شهر رشت با دیگر شهرهای جهان و ضرورت بهره گیری از این فرصت برای توسعه شهری منتشر شده است.   صبح رانکوه / ایمان رنجکش: خواهرخواندگی اصطلاحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها شده و برای نخستین […]