06:31

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: خزانه گیری
محمد مهدی صفری  در حاشیه ازدید ازنخستین خزانه برنج درروستای نرکه در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود:خزانه گیری نشانه آغازفصل تولیدبذروکشت برنج است وبرنج این خزانه ازنوع رقم هاشمی وبرای کشت ۰/۸ هکتار شالیزار ایجادشده است. صفری درادامه ابرازداشت :خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی گفته میشود که
رئیس جهاد کشاورزی رودسر گفت: روند خزانه گیری برنج در رودسر با شتاب خوبی در حال انجام است.   احسان اله مشتاق در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه با اشاره به اینکه کار خزانه گیری برنج تقریبا از اوایل فروردین ماه آغاز و این روند همچنان ادامه دارد ،
اولین خزانه گیری برنج شهرستان املش در روستای کهنه گویه سفلی رانکوه این شهرستان انجام شد.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ محمد باقر نیا به منظور نشاء چهارهزار متربع شالیزار در روستای کهنه گویه سفلی رانکوه ،امسال یکی از کشاورزانی بوده که قبل از همه همشهری های خود شروع

اخبار مهم