خرمن برنج - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تصویری از خرمن برنج با دستگاه خرمنکوب قدیمی ۲۸ مهر ۱۳۹۷

تصویری از خرمن برنج با دستگاه خرمنکوب قدیمی

جعفر عاشوری مرد زحمت کش علیکلایه درحال خرمن راتون با خرمن کوب قدیمی خود می باشد.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، جعفر عاشوری مرد زحمت کش علیکلایه درحال خرمن راتون با خرمن کوب قدیمی خود می باشد. تصویر: فرزاد حسنی علیکلایه