خردسال - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
خردسال ترین فعال فرهنگی شهرستان املش درفضای مجازی ۲۶ دی ۱۳۹۳

خردسال ترین فعال فرهنگی شهرستان املش درفضای مجازی

خانم مریم مهرافروز۹ ساله خردسال ترین عضو فعال فرهنگی شهرستان املش می باشد،که باشبکه رسانه ملی فعالیت فرهنگی خودراشروع نموده است. به گزارش “خبرنگارصبح رانکوه” مریم مهرافروزدانش آموزکلاس سوم ابتدایی مدرسه راه نو(شریعت)املش می باشدکه ازحدود۲سال قبل باهمکاری متقابل باشبکه رسانه ملی پویاوارسال چندین نقاشی وپخش آنهاازاین شبکه،فعالیت فرهنگی خودراشروع نموده است.وی درسال گذشته باهمکاری […]