خرداد۱۳۶۵ - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تیم  فوتبال منتخب املش خرداد۱۳۶۵ /عکس ۰۶ مرداد ۱۳۹۴

تیم فوتبال منتخب املش خرداد۱۳۶۵ /عکس

سرویس ورزشی صبح رانکوه: عکس زیر مربوط به   تیم فوتبال منتخب املش ،در سال ۱۳۶۵ می باشد.        ایستاده ازراست :محبوب صمدی. تیموراخوان. حمزه عاشوری. رحمت حسنی. فرهاد( تقی) رسولی. یوسف همایونی. موسی زارع. نشسته ازراست :محمودحبیبی. رمضان هوشیار. صادق پورتقی. ابوالحسن املشی. رضا گوری. روئین صوفی.   عکس: تقی رسولی