17:45

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: خرداد
وزیر نیرو گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال‌جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود.

اخبار مهم