خراسان شمالی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
گفتگو با نخستین رادیولوژیست و سونولوژیست لنگرودی ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

گفتگو با نخستین رادیولوژیست و سونولوژیست لنگرودی

مهناز علی پور که به عنوان نخستین سونولوژیست و رادیولوژیست زن کار خود را در استان خراسان شمالی آغاز کرده است، با استقبال خوب بانوان استان مواجه شده است.  به گزارش صبح رانکوه، خبرنگار ساجده با مهناز علی پور به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم حضورتان می شود: خودتان را  معرفی کنید؟ مهناز علی پور، […]