خداحافظ استاد - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
خداحافظ استاد ۱۰ مهر ۱۳۹۷

خداحافظ استاد

به تازگی دهه چهل زندگی اش را آغاز کرده بود، فکر و ذکرش ورزش بود، آن هم رشته طاقت فرسایی چون رزمی؛ چند هزار شاگرد پرورش داده بود، از همین رو با قدرت می توان گفت، رزمی کاران گیلان یک استاد بیشتر نداشتند و ان هم استاد سید مصطفی رضازاده بود.     هنوز جرات […]