ختم همسر رحیمی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تصویری از نماینده سابق رودسر در مراسم ختم همسر رحیمی ۲۸ خرداد ۱۳۹۴

تصویری از نماینده سابق رودسر در مراسم ختم همسر رحیمی

اسدالله عباسی نماینده سابق رودسر در مجلس و سرپرست وزارت کار در دولت احمدی نژاد در مراسم ختم همسر محمدرضا رحیمی شرکت کرد.     به گزارش صبح رانکوه،  اسدالله عباسی نماینده سابق رودسر در مجلس و سرپرست وزارت کار در دولت احمدی نژاد در مراسم ختم همسر محمدرضا رحیمی شرکت کرد.   /دیار میرزا