خانوار جدید - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
شرایط ایجاد خانوار جدید برای دریافت یارانه 	شرایط ایجاد خانوار جدید برای دریافت یارانه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳

شرایط ایجاد خانوار جدید برای دریافت یارانه شرایط ایجاد خانوار جدید برای دریافت یارانه

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شرایط ایجاد خانوار جدید و تغییر سرپرست خانوار برای دریافت یارانه‌نقدی را اعلام کرد.  به گزارش صبح رانکوه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شرایط ایجاد خانوار جدید و تغییر سرپرست خانوار برای دریافت یارانه‌نقدی را اعلام کرد. * شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی: ازدواج: در صورتی که والدین هر […]