19:36

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: خانواری
به گزارش رانکوه نیوز، سرپرست اداره آموزش و پرورش املش گفت : برای تکمیل سالن ورزشی آموزش و پرورش در روستای گرکرود شهرستان املش یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است. علی خانواری افزود : سالن ورزشی چند منظوره دانش آموزی گرکرود از بخش رانکوه این شهرستان با ۵۳۹

اخبار مهم