00:55

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: خانواده های دارای فرزند چندقلو
درراستای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ” سیما مهری ” رئیس اداره بهزیستی شهرستان املش به اتفاق کارشناسان اداره با خانواده های دارای فرزند چندقلو در شهرستان دیدار کرد.

اخبار مهم