16:54

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: خانواده اعضای گروه 20
 همسران رهبران گروه 20 به همراه آنها در نشست «هامبورگ» در آلمان شرکت کردند.       به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه به نقل از جماران  همسران رهبران گروه 20 به همراه آنها در نشست «هامبورگ» در آلمانشرکت کردند.  «ترزا می» نخست وزیر انگلیس و شوهرش فیلیپ 

اخبار مهم