01:55

1402/03/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: حیوانات ولگرد
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ ناصر رنجبر در اولین جلسه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری که فرمانداری املش برگزار شد با بیان اینکه این معضل در تمام حوزه های شهری کشور وجود دارد و مهمترین عامل ایجاد وتوسعه این حیوانات درحوزه شهری به منبع تامین غذایی که همان

اخبار مهم