02:32

1402/03/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: حمایت از تولید کنندگان
حجت‌الاسلام صفری ملک میان گفت: دولت در راستای تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید باید با راهبردهایی مشخص و دقیق بارقه‌های امید را در دل تولید کنندگان ایرانی ایجاد و موانع در مسیر تولید را برطرف کند.

اخبار مهم