18:38

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: حكومت پارلمانی
زمانی كه صحبت از كشت محصول چای و كارخانه‌های فراوری آن در گیلان می‌شود همه می‌دانند كه چه كسی این كشت و كار مفید را به گیلان آورد اما شاید كمتر كسی بداند كه كاشف‌السلطنه یكی از شخصیت‌های مؤثر در تحولات پیش از مشروطه و به ثمر رسیدن آن

اخبار مهم