05:47

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: حقوق و مزایا
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ ناصر رنجبر، شهردار املش در پاسخ به درخواست برخی از شهروندان مبنی بر مشخص شدن وضعیت معوقات بیمه پرسنل شهرداری اظهار داشت:از زمان حضور بنده بعنوان شهردار این شهر حقوق کارکنان شهرداری به موقع پرداخت شده و درکنار به روز رسانی پرداخت حقوق

اخبار مهم