حقوق نجومی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
فیش‌های حقوق نجومی، حق یا ناحق؟ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

فیش‌های حقوق نجومی، حق یا ناحق؟

 گسترش سریع این خبر و اخباری از این دست ، پرسش های عمیقی را در افکار عمومی ایجاد کرد که اگر به آنها پاسخ شایسته ای داده نشود می تواند به یک بحران اجتماعی ختم شود . از اینرو شایسته است آنها را بشنویم و در پی پاسخی درخور باشیم .     صبح رانکوه […]