حقوق شهروندی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نامه به همسر… ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

نامه به همسر…

 صبح رانکوه:  در این راه طولانی – که ما بی خبریم و چون باد می گذرد- بگذار خرده اختلاف هایمان با هم باقی بماند. خواهش می کنم! مخواه که یکی شویم، مطلقا یکی! مخواه که هر چه تو دوست داری، من همان را، به همان شدت دوست داشته باشم و هر چه من دوست دارم، […]