22:35

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۰
به گزارش رانکوه نیوز ؛ طبق ماده ۹۶۰ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ مشخص شد و از این قرار است واکنش عجیب امیرمهدی ژوله به فوت آزاده نامداری +عکس طبق ماده ۹۶۰ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

اخبار مهم