00:17

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: حفر پاه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، مازیار غلامپور در جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستان املش با بیان اینکه تصفیه خانه ای که در طول لات وجود دارد هیچگاه بعنوان یک تصفیه خانه کامل نبود افزود:یک ایستگاه فیلتراسیونی بودکه آب را از ستکادریافت و فیلتر

اخبار مهم