01:23

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: حسین امیدخواه
  امروز بزرگترین و حتی کوچک ترین و جزئی ترین فعالیت ها هم وابسته به برق است و بدون برق، شاید شاهد توقف تمامی فعالیت ها و امور باشیم. با قطع برق و قطع شدن فعالیت های بیمارستان ها، ادارات، شرکت ها ، اینترنت، موبایل و حتی جزئی ترین

اخبار مهم