حسین اسماعلیان - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
فرماندار آستانه اشرفیه  گزینه فرمانداری املش!!! ۱۱ آبان ۱۳۹۴

فرماندار آستانه اشرفیه گزینه فرمانداری املش!!!

دور جدید تغییر و تحوالات در سطح فرمانداران گیلان نهایی شده و هم اکنون در حال طی مراحل اداری خود است.   به  گزارشخبرنگارصبح رانکوه، شنیده های حکایت از آن دارد ،حسین اسماعلیان فرماندار کنونی آستانه اشرفیه به املش می رود و جایگزین مهدی جعفری در این سمت خواهد شد.و مهدی جعفری فرماندار املش دبیر […]