01:34

1402/03/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: حسین آباد خرشتم
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، مازیار غلامپور در جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستان املش با بیان اینکه تصفیه خانه ای که در طول لات وجود دارد هیچگاه بعنوان یک تصفیه خانه کامل نبود افزود:یک ایستگاه فیلتراسیونی بودکه آب را از ستکادریافت و فیلتر

اخبار مهم