12:15

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: حجت السلام والمسلمين شیخ علی چغاله
حجت السلام والمسلمين شیخ علی چغاله رئيس كميته فرهنگي روحانيون دفتر ارتباطات نماینده شهرستان لنگرود منصوب شد     به گزار خبرنگارصبح رانکوه، حجت السلام والمسلمين شیخ علی چغاله از روحانیون شهرستان لنگرود به عنوان رئيس كميته فرهنگي روحانيون دفتر ارتباطات و مراجعات مردمی نماینده شهرستان لنگرود در مجلس

اخبار مهم