05:41

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: حجت‌اله قربانزاده
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛یکی از نهاد‌هایی که پس از تغییر نمایندگان مجلس دستخوش تغییر و تحول گسترده‌ای می‌شود، آموزش و پرورش است و این تغییرات نه تنها در حد کلان بلکه در حد مدیران مدارس نیز به چشم می‌خورد، در همین خصوص و با توجه به تغییر

اخبار مهم