18:09

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: حامد دایمی
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تصریح کرد: با همکاری نهادها مشکل کمیته تصویب زمین هایی که فاقد سند مالکیت بودند با صدور سند مالکیت مصوب بخشداری حل شد.

اخبار مهم