حادثه آتش سوزی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
عکس قربانیان حادثه آتش سوزی کلاچای ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

عکس قربانیان حادثه آتش سوزی کلاچای

 صبح رانکوه:عکس قربانیان حادثه آتش سوزی کلاچای