05:22

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: جورگوابری
پیکر بی جان شریف حبیبی (پیرمرد مفقود شده در ارتفاعات باغ چای) روستای جورگوابر  پیدا شد.   محمد رضا دوستی پور دهیار روستای جورگوابر در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: جسد مرحوم شریف حبیبی ساعاتی پیش توسط  اهالی روستای جورگوابر در حین جستو در ارتفاعات باغ چای جورگوابر

اخبار مهم