10:47

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: جوجه قرقاول
fبه گزارش رانکوه نیوز: لطیف جواهردشتی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش گفت : یکی از دوستداران محیط زیست بنام رستگار، ساکن روستای جیر گوابر از توابع بخش رانکوه حین کار در باغ چای خویش متوجه شد که قرقاول ماده که روی تخم های خویش خوابیده بود توسط

اخبار مهم