23:57

1403/03/25

آرشیو
اخبار دسته بندی: جهاد کشاورزی گیلان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را زیبنده ندانست و گفت: تغییر کاربری خط قرمز ما است.

اخبار مهم