04:48

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: جنگ شناختی
امام جمعه املش با اشاره به اصول جنگ شناختی وجنگ ترکیبی گفت:تلاش دشمن در جنگ شناختی به انتشار اطلاعات غلط،ناقص وحتی درست برای تحریک وایجاد آشوب جامعه است

اخبار مهم