06:10

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: جنگ ترکیبی
امام جمعه املش گفت: امروز دشمنان انقلاب همه ظرفیت و توانایی خود را پای کار آورده و جنگ ترکیبی هوشمند را در حوزه‌های مختلف علیه ما به راه انداخته‌اند.

اخبار مهم