19:44

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: جنایت های رژیم صهیونیستی
نمازگزاران لنگرودی پس از اقامه نماز جمعه  امروز ضمن شرکت در راهپیمایی محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی در قدس شریف شرکت کردند.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، نمازگزاران لنگرودی پس از اقامه نماز جمعه امروز ضمن شرکت در راهپیمایی محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی در قدس شریف شرکت

اخبار مهم