23:06

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه کرونا
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ فرماندار و رییس ستاد کرونای‌شهرستان با بیان اینکه از مردم می خواهم همچنان به روند خودمراقبتی و دیگرمراقبتی ادامه داده و نیز پایبند الزامات و پروتکل های بهداشتی باشند از جمله اینکه در مجامع عمومی رعایت فاصله گذاری اجتماعی،استفاده‌از‌ ماسک، عدم حضور‌غیرضرور‌ درتجمعات، عدم

اخبار مهم