05:57

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه کار گروه پسماند
  فرماندار املش گفت : پسماند به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم چالشی کشور است لذا باید به عنوان یک فرصت و سرمایه دیده شود شهرداران و دهیاران پسماند را به عنوان هزینه تلقی نکنند     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، دکتر محمودی در چهارمین جلسه کار گروه

اخبار مهم