04:45

1402/09/15

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه مناسب سازی
.به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ در ابتدای این جلسه رسیما مهری ئیس بهزیستی املش  ضمن تاکید بر اهمیت مقوله مناسب سازی ومبلمان فیزیکی شهری و ضرورت دسترسی افراد معلول ،جانبازان و سالمندان شهرستان بر استفاده از امکانات شهری و اداری ، گزارشی تحلیلی از وضعیت ارزیابی مناسب سازی چهل

اخبار مهم