21:50

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه سرمایه گذاری
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ وحید طیفوری در جلسه کارگروه اشتغال سرمایه گذاری  شهرستان املش  با بیان اینکه درسال جاری وبا توجه به شیوع ویروس کرونا مشکلات خاصی در ارتباط با طرح های آماری بودجود آمد افزود: با تهمیداتی که در سطح ملی واستانی صورت گرفت خوشبختانه موفق شدیم

اخبار مهم