18:34

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه بانوان رسبان گیلان
به گزارش رانکوه نیوز؛دراین جلسه دکتر فاضلی مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه رسبان رساندن صدای بانوان رسانه ای است افزود:هر پدیده مهمی که اتفاق می افتد هم میتوان آن را به یک فرصت تلقی کرد و هم یک تهدید.دکتر فاضلی با اشاره به اینکه کسی که

اخبار مهم