18:04

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه اشتغال و سرمایه گذاری
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز،  محمد رنجبر درجلسه کارگروه اشتغال سرمایه گذاری  که با حضور مدیران کل حمایت از سرماه گذاری و کمیته امداد در فرمانداری املش برگزار شد با بیان اینکه بحث اشتغال یکی ازاهداف مهمی وسیاست های اصلی است که برای کشورتعریف شده است افزود:شهرستان املشبا قابلیت

اخبار مهم